Centerparcs parkverlichting

De afgelopen 4 jaren heeft HLG in samenspraak met Centerparcs gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzame lichtmast. Het proces van verkennen van de markt, ontdekken van de mogelijkheden en uitproberen van toepassingsmogelijkheden heeft uiteindelijk geleid tot een revolutionaire lichtmast die aansluit op de gedachtegang van een circulaire economie. Daarbij is de nadruk vooral gelegd duurzaamheid en is gekeken naar de mogelijkheden van hergebruik van materialen.

Naast olie blijkt het vervaardigen van kleding op nummer 2 te staan van meest verontreinigende productieprocessen . Voor HLG een reden te meer om op zoek te gaan naar mogelijkheden van hergebruik. De eerste prototypes zijn in 2017 geplaatst. Vanuit de gebruikerservaring is uiteindelijk het definitieve model geboren. Het eerste Park wat geheel met deze revolutionaire lichtmasten is ingericht ligt in Allgäu, Zuid Duitsland. In deze plaats heeft Centerparcs de afgelopen jaren een voormalig munitiedepot getransformeerd tot een vakantiepark met 1000 luxe vakantiewoningen. De wegen en paden binnen dit park worden inmiddels verlicht door ruim 700 lichtmasten van de Holland Lighting Group.

De lichtmast van gerecyclede kleding heeft een KIWA Groene Bever certificering. Tijdens de selectieprocedure is er door de opdrachtgever veel aandacht besteed aan het milieuvraagstuk daarbij zijn ook Duitse milieu organisaties betrokken geweest. De HLG lichtmast kwam als beste uit de bus. Naast de vormgeving en de lichtkwaliteit was met name veel waardering voor de gedachtegang vanuit de circulaire economie, waarbij afvalstoffen vanuit het park kunnen worden ingezameld en tot nieuwe producten worden verwerkt die vervolgens hun bestemming weer vinden in het park.