Normeringen

IP codering

De IP-codering (International Protection Rating, ook soms Ingress Protection) op elektrische apparaten is een aanduiding voor de mate van beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in “vijandige omgevingen” en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker.

De IP-aanduiding is internationaal genormaliseerd in de norm IEC 60529.
De IP-aanduiding heeft twee cijfers: het eerste geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen, het tweede de beschermingsgraad tegen vocht.

Voorbeeld: een apparaat met de aanduiding IP 54 is een stofbestendig en plensdicht toestel.

Er ligt (al jaren) een voorstel voor een 3e kerncijfer; “mechanische bestendigheid”.
Naast de bescherming van materieel tegen voorwerpen, stof en water is het in bepaalde omstandigheden ook van belang dat materieel beschermd is tegen mechanische krachten (stootenergie).
Om de bestendigheid tegen stootenergie aan te geven is er een voorstel voor een 3e cijfer.
Dit cijfer is nog niet genormaliseerd, wel wordt het in een aantal landen zoals Frankrijk gebruikt.

Meer informatie via https://nl.wikipedia.org/wiki/IP-code

 

NEN

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces.
Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaan zij aan de slag.
Nen onderzoekt in hoeverre normalisatie mogelijk is en er interesse voor bestaat.
Afspraken die in een NEN-norm zijn vastgelegd mogen niet conflicteren met andere geldige NEN-normen.
Deze vormen samen een coherent geheel.

Een belanghebbende partij kan een producent, ondernemer, dienstverlener, gebruiker, maar ook de overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie zijn. De vraag is niet altijd om een norm te ontwikkelen.
Vanuit de overheid komt regelmatig het verzoek om te onderzoeken of er binnen een bepaalde sector of op een bepaald terrein normalisatie mogelijk is. NEN doet dan onderzoek en start afhankelijk van de uitkomsten een project.
Deelname staat open voor alle belanghebbende partijen.

NEN beheert ruim 34.000 normen.
Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN).
In totaal zijn er 13 beleidscommissies, ruim 500 normcommissies en ruim 170 subcommissies actief met in totaal bijna 5.000 normcommissieleden.
Een goed beheer van de omvangrijke normencollectie en de afstemming tussen nationale, Europese en internationale normcommissies, vereist een zeer goede infrastructuur.

Voor meer informatie over NEN

Of klik HIER