Garantie

HLG garandeert gedurende 12 maanden de kwaliteit van de door haar geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen, mits de zaken worden gebruikt op normale zorgvuldige wijze en overeenkomstig de voorschriften van de leverancier en de daarvoor gebruikte materialen, alsmede voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd.
Voor de in eigen beheer ontwikkelde en vervaardigde PowerBay en PowerLine hanteert HLG een garantie 10 jaar waarvan 5 jaar volledig en 5 jaar afbouwend.